POLITYKA PRYWATNOŚCI W STUDIO TATUAŻU

Polityka prywatności w studio tatuażu ob owiązuje tak jak we wszystkich innych instytucjach i firmach objętych ustawą. Od 25.05.2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), zgodnie z którym
działamy. Rozporządzenie to zapewnia mieszkańcom Unii Europejskiej jednolitą ochronę ich danych osobowych.
Zapoznaj się z poniższymi informacjami w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane oraz jakie prawa Ci
przysługują.
Administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Sztorm sp. z o.o., ul. Norwida 13/U1, 80-280 Gdańsk,
NIP: 5842767816.

Dlaczego będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:Zawarcia umowy o wykonanie zabiegu, w tym w szczególności rezerwacji terminu oraz prawidłowej realizacji
zawartej umowy o wykonanie zabiegu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO).
Udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego,
rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c) RODO).
Eewnętrznych celów administracyjnych, w tym statystyk i raportowania będących realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Dochodzenia naszych roszczeń lub celem podejmowania czynności w celu obrony przed roszczeniami, w tym
w celu archiwalnym (dowodowym), który będzie realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
f RODO).
Rozpatrywania reklamacji i skarg, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji łączącej nas umowy oraz
jakość świadczonych przez nas usług i sposobu obsługi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO).
Kontaktowania się z Tobą, w tym wymiany korespondencji i udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Ciebie
zapytania dotyczące naszych usług i produktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Promocji naszych produktów i usług oraz produktów, w tym na podstawie Twojego zainteresowania naszymi
produktami i usługami, oraz usług osób z nami współpracujących. Poprzez e-maile i telefony (cele
marketingowe), a także w celach analitycznych czyli lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów,
poprawy jakości świadczonych przez nas usług i obsługi, a także budowania wiedzy o naszych klientach,
będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz badania zadowolenia i satysfakcji naszych
Klientów z oferowanych przez nas usług i produktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO).

Kiedy będziemy ujawniać Twoje dane?
 • zobowiązują nas do tego przepisy prawa,
 • gdy realizujemy nasz prawnie uzasadniony interes lub interes podmiotu trzeciego,
 • gdy wyrazisz na to zgodę.

Ponadto, Twoje dane możemy ujawniać również innym podmiotom, które wspierają nasze działania. W tej grupie są
m.in.:

 • nasi podwykonawcy;
 •  firmy wspierające nas w bieżącej działalności, w tym w marketingu, administracji i windykacji, kancelarie

prawne, firmy consultingowe i audytorskie, serwisanci systemów informatycznych i innych rozwiązań
technicznych. A także operatorzy pocztowi i firmy kurierskie – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
Ochrona Twoich danych jest dla nas bardzo ważna, więc wybieramy więc tylko takich partnerów do współpracy, którzy
gwarantują, że będą przestrzegać wymogów RODO.
Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie nam danych jest dobrowolnie, ale to konieczne, abyśmy mogli realizować cele wskazane powyżej, w tym
udzielić odpowiedzi na Twoje pytania, czy rozpatrzyć Twoje prośby lub reklamacje. Pamiętaj, że jeżeli nie otrzymamy
Twoich aktualnych danych, nie będziemy mogli sprawnie się z Tobą kontaktować, co może utrudnić lub nawet
uniemożliwić naszą współpracę i realizację umowyo wykonanie zabiegu.
Jak długo Twoje dane będą przetwarzane?
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do zawarcia oraz realizacji umowy o wykonanie
zabiegu.
Zgodnie z przepisami jesteśmy zobowiązani do ich przetwarzania także po zakończeniu umowy, przez 5 lat do końca
roku obrachunkowego, czyli maksymalnie prawie 6 lat (wynika to z przepisów prawa o rachunkowości oraz przepisów
podatkowych).
Po tym czasie możemy przetwarzać Twoje dane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, a w przypadku,
gdy udzielisz nam dobrowolnej zgody na przetwarzanie w celach marketingowych tak długo, dopóki tej zgody nie
wycofasz. Zarchiwizujemy również udzielone nam zgody dla celów dowodowych i będziemy je przetwarzać do czasu
przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

W jakich przypadkach będziemy do Ciebie kierować marketing?

Będziemy mogli kierować do Ciebie działania marketingowe, gdy wyrazisz na to zgodę.
Zachęcamy Cię do jej dobrowolnego wyrażenia, abyśmy mogli przekazywać Ci aktualne oferty, informacje
o organizowanych przez nasz przedsięwzięciach, eventach, nowych produktach i usługach w formie mailowej lub
telefonicznie. W każdej chwili będziesz mógł taką zgodę odwołać (lecz nie będzie ono miało wpływu na działania, które
podejmowaliśmy w oparciu o wcześniejszą zgodę).
Jakie prawa Ci przysługują w związku z ochroną danych?
Masz wszelkie prawa do ochrony, które wynikają z przepisów RODO.

Możesz zatem:
 •  mieć wgląd w swoje dane i je sprostować.
 •  złożyć polecenie, abyśmy usunęli Twoje dane lub ograniczyli ich przetwarzanie.
 • wnieść skargę do organu nadzorczego.
 • uzyskać kopię Twoich danych.
 •  przenieść dane do innego administratora danych.
 •  wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną
  sytuacją lub gdy przetwarzamy Twoje dane na potrzeby marketingu, w tym profilowania.
 •  cofnąć w dowolnym czasie dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych bez podania przyczyny
  (cofnięcie takie nie będzie miało wpływu na działania, które podjęliśmy za Twoją zgodą zanim ją cofnąłeś).                   Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym
  podejmowaniem decyzji.

Zobacz co to jest RODO.

Zobacz co się dzieje w Sztormie.